Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 9, 2019

Welkom bij HelloMasters, deze podcast gaat over diversiteit in ondernemerschap. We praten over vrouwen in leiderschapsposities, funding voor door vrouwen geleide startups, en over vrouwen die investeren. 

Vandaag richten we ons met name op vrouw / man diversiteit hoewel we duidelijk onderschrijven dat de discussie over diversiteit breder is dan alleen man/vrouw. 

We bespreken in deze HelloMasters waarom diversiteit belangrijk is en hoe investeerders in het startup eco-systeem over diversiteit denken.