Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 29, 2020

Marketing in de advocatuur: twintig jaar geleden nog verboden, vandaag op Tiktok en inspiratie uit Silicon Valley.

De advocatuur lijkt een bastion waar innovatie en marketing een ondergeschikte rol speelt. In de praktijk zien wij veel verandering en mooie kansen voor advocatenkantoren om meer met marketing...