Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 10, 2020

HelloMasters is de marketing podcast van HelloMaaS, het Marketing as a Service platform. Wij duiken met CMO’s en digital leaders de marketing jungle in. 

In deze HelloMasters nemen we een kijkje bij de crème de la crème van E-commerce marketing. Dan heb ik het natuurlijk over Bol.com. HelloMaaS CEO, Louise...